Gemeentesubsidie Groene Daken 2018 van start

De gemeentelijke subsidie voor groene daken is per heden weer beschikbaar. U kunt uw groendak aanleggen met een gemeentelijke subsidie van 25%. Dit wordt 30% als wij uw aanvraag koppelen met een andere aanvraag (de zogenaamde burenbonus).

Daar bovenop is er subsidie van 25% voor huizen in wijken die ten westen van de N14 liggen (in ieder geval alle huizen in Voorburg).